Naziv tvrtke:

Blato 1902 d.d.
za poljoprivrednu proizvodnju, preradu i promet, putnička agencija.

Sjedište:

Trg dr.Franje Tuđmana 2, 20271 Blato

Podaci o registraciji:

Upisano u Trgovački sud u Dubrovniku (MBS:060063089)
Matični broj društva: 03087433
OIB: 19388962847

Uprava:

Marina Kapor dipl.oec. – direktor

Nadzorni odbor:

Milat Ivan – predsjednik
Bačić Marica univ.spec.oec. – zamjenica predsjednika
Šimunić Mara – član
Šeparović Krešimir mag.oec.- član
Milat Ivko – član

Temeljni kapital:

5.892,000,00 kn
Podijeljen je na 19 640 dionica.

IBAN tvrtke:

PBZ – HR4223400091110058064

OTP BANKA – HR6224070001100577912