Objavljujemo odluku o sazivanju redovite glavne skupštine dioničkog društva Blata 1902., koja će se održati dana 24. srpnja 2017. godine (ponedjeljak) s početkom u 19 sati u Klavir sali Doma kulture u Blatu, Trg dr. Franje Tuđmana 4.

Leave a Comment