Ovih dana u polju Blato odvijaju se radovi dubokog oranja i pripreme zemljišta za buduće nasade vinove loze.
Sadnja 15 000 trsova vinove loze autohtonih sorata Cetinke i Rukatca na površini 3 ha realizirat će se u proljeće iduće godine.