Blato 1902 d.d. – projekti iz EU fondova

U svrhu razvoja i modernizacije poslovanja, tijekom 2016. godine, u društvu Blato 1902 d.d. je odlučeno pokretanje investicije koja objedinjava Izgradnju uređaja za biološko pročišćavanje otpadnih voda vinarije te Rekonstrukciju i opremanje punionice vina. Navedeni projekt vrijednosti 2,8 milijuna kuna prijavljen je na Javni natječaj za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. za mjeru Investicija u vinarije i marketing vina u 2014. godini te su društvu odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 1.262.448,52 kn.

U  sklopu poziva na mjeru 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” sektor biljne proizvodnje prijavljen je Projekt u iznosu od 369.043,55 kuna te je dobivena Odluka o dodjeli bespovratnih sredstva u iznosu od 50% prihvatljivih ulaganja, koje iznosi 157.568,00 kuna za nabavku vinogradarskog traktora i podizanje novog hektara vinograda te vinogradarske opreme.

U sklopu natječaja za Nacionalni program pomoći sektoru vina – mjera Ulaganja, prijavljen je projekt Modernizacija i proširenje proizvodnje vina u vinariji Blato 1902 d.d. ukupne vrijednosti 697.512,00 kuna, te je dobivena Odluka o dodjeli bespovratnih sredstva u iznosu od 50% prihvatljivih ulaganja, u iznosu od 333.134,00 kuna;

U sklopu natječaja 4.2.1. “Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima” – objekti za proizvodnju ulja, projekt vrijedan 4.876.915,26 milijuna kuna, dobivena je Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava od 2.200.049,23 kuna za projekt Rekonstrukcija objekta za preradu maslina i kupnja postrojenja za preradu maslina te izgradnja kompostane maslinove komine (rekonstrukciju unutarnje i vanjske infrastrukture kao što su izmjena stolarije, novih instalacija – cjevovodi i armature, elektroinstalacije – zamjena rasvjetnih tijela kvalitetnijom i energetski učinkovitijom LED rasvjetom, ugradnja uređaja za pročišćivanje otpadnih voda – kanalizacijska mreža uključujući postrojenje za obradu otpadnih voda). Rekonstruirani objekt je opremljen novom generacijom postrojenja (opreme) za preradu maslina u ulje, prihvatom i čuvanjem maslina do prerade te linijom za punjenje maslinovog ulja uz svu pripadajuću opremu (punilica / čepilica).

U sklopu natječaja za Nacionalni program pomoći sektoru vina – mjera Ulaganja prijavljen je projekt vrijedan 881.230,74 kuna Rekonstrukcija postojećeg proizvodno-skladišnog prostora i preuređenje u skladište gotovih proizvoda, dobivena je Odluka o dodjeli bespovratnih sredstva u iznosu od 50% prihvatljivih ulaganja, koje iznosi 381.037,42 kuna.

Također, Blato 1902 d.d. je prijavilo i manje projekte u 2018. i 2019. – Natječaj iz mjere 17 Upravljanje rizicima, podmjera 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., gdje intenzitet potpore iznosi do 70% prihvatljive premije osiguranja, a društvo je za Osiguranje usjeva -grožđa u iznosu od 59.943,27 kuna, dobilo sredstva za pokriće premije osiguranja bespovratno u iznosu od 41.960,29 kuna.

U sklopu natječaja i provedbe podmjere 3.1. “Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete” provedba tipa operacije 3.1.1 “Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete”, društvo Blato 1902 d.d. je dobilo odluku o bespovratnim sredstvima u iznosu od 100 % za kontrolu sustavu kvalitete za zaštićene oznake izvornosti maslinovo ulje sa znakom ZOI, u iznosu od 19.640,00 kuna.

U sklopu mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina prijavljen je projekt “Unapređenje tehnologije proizvodnje i dozrijevanja vina te sustava kvalitete” ukupne vrijednosti 3 milijuna kuna, dobivena je Odluka o dodjeli bespovratnih sredstva u iznosu od 70% prihvatljivih ulaganja, koje iznosi  2.031.351,34 kuna