Naziv Projekta:

Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete iz Programa ruralnog razvoja 2014. – 2020.,
Blato 1902 d.d., Trg Franje Tuđmana 2, 20271 Blato

Kratki opis projekta:

Blato 1902 d.d., Trg dr. Franje Tuđmana 2, iz Blata ostvarilo je pravo na potporu za sustav kvalitete za poljoprivredni proizvod Korčulansko maslinovo ulje, zaštićene oznake izvornosti, (ZOI )u iznosu od 19.600,00 kuna. Korčulansko maslinovo ulje registrirano je kao poljoprivredni proizvod pri EU 05. listopada 2016. godine. Korčulansko maslinovo ulje je ekstra djevičansko maslinovo ulje koje se dobiva izravno iz ploda maslina autohtonih sorti Lastovke i Drobnice, pojedinačno ili u kombinaciji, u najmanjem udjelu od 80%. Na posebnost “Korčulanskog maslinovog ulja” utjecali su specifični pedo-klimatski uvjeti otoka Korčule i način obrade.

Ciljevi i očekivani rezultati:

Ostvarenom potporom Blato 1902 d.d. sudjelovati će u godišnjim kontrolnim aktivnostima sukladno Planu kontrole (utvrđivanje sukladnosti sa specifikacijom, stručne kontrole, priprema dokumentacije i sl.), također će ovom potporom podmiriti troškove stručne kontrole i certifikacije ovlaštenog kontrolnog tijela, troškove analize (uzorkovanje i analiza proizvoda i sl.) kako bi mogao koristiti oznaku ZOI Korčulansko maslinovo ulje i time biti prepoznatljiv na tržištu, kako domaćem tako i inozemnom.

Ukupna vrijednost projekta

Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske Unije iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.
Ukupna vrijednost projekta s PDV-om iznosi 19.600,00 kuna.
Udio u sufinanciranom dijelu: 85% EU, 15% RH.

Razdoblje provedbe projekta

Ukupno trajanje projekta je 4 godine, a provodit će se u razdoblju od 2019.-2023.